VEEL GESTELDE VRAGEN

DOWNLOAD HIER DE RELEVANTE DOCUMENTEN

Informatiedocument Westergasfabriek Ecostroom

- Ledenovereenkomst (op te vragen bij aanmelding)

Statuten

Nieuwsbrieven:


- Nieuwsbrief Ecostroom.nu september 2019

Nieuwsbrief Westergasfabriek Ecostroom september 2019

- Nieuwsbrief Westergasfabriek Ecostroom december 2018

- Nieuwsbrief Westergasfabriek Ecostroom oktober 2018

 

WAT IS WESTERGASFABRIEK ECOSTROOM?

Westergasfabriek Ecostroom is een coöperatie die een zonnepanelen-installatie exploiteert op het dak van de Gashouder. Deze coöperatie bereidt het project voor, maakt het mogelijk voor buurtbewoners van de Westergasfabriek om zonnepanelen te kopen en werft buurtbewoners om deel te nemen aan dit buurtproject.


KAN IEDEREEN MEEDOEN?

Westergasfabriek Ecostroom valt onder een Postcoderoosregeling.

Buurtbewoners die wonen in de volgende postcodes kunnen meedoen: 1013, 1014, 1015, 1012, 1058, 1031, 1032, 1037, 1041, 1051 & 1052. Dit zijn postcodes in Amsterdam-West, Noord & Centrum.

Alle bewoners en bedrijven in deze postcodes kunnen meedoen.


WAT IS DE POSTCODEROOSREGELING?

De Postcoderoosregeling is ontwikkeld door de overheid om lokale energie opwekking te stimuleren. Zo wordt het mogelijk voor bewoners om hun eigen groene energie op te wekken, op het dak van iemand anders. De regeling is gegarandeerd voor 15 jaar.

De Postcoderoosregeling, ook wel De Regeling Verlaagd Tarief, is een regeling waarmee leden van een coöperatie een energiebelastingkorting op de energienota krijgen, voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Je kunt tot maximaal 10.000 kWh de energiebelasting van je eigen energienota terugkrijgen.


HOE RENDABEL ZIJN ZONNEPANELEN?

Deelnemen aan dit buurtproject is heel rendabel. Een voorzichtige inschatting is dat de zonnepanelen een rendement hebben van 6-8%. We verwachten een terugverdientijd van minder dan 10 jaar.

The Amsterdam School of Real Estate heeft een model gemaakt waarmee we ons rendement berekenen. Eerdere bewonersprojecten van Ecostroom koersen af op een rendement van 8%.
Bij Westergasfabriek Ecostroom lijkt dat nog iets hoger te zijn. Het rendement komt uit twee verschillende stromen. Hieronder zijn deze geldstromen kort uitgelegd:

1. De coöperatie levert de stroom aan Greenchoice waarvoor de coöperatie tussen de €0,03 en €0,05 per kWh ontvangt. Hier wordt jaarlijks de onderhoudskosten van maximaal €6 per paneel van ingehouden en het overige deel wordt aan de leden uitbetaald.

2. Door de regeling Verlaagd Tarief/Postcoderoosregeling krijgt het lid van de coöperatie naar rato wat zijn/haar panelen hebben opgewekt gedurende 15 jaar lang een teruggave van de energiebelasting en BTW over zijn/haar energierekening. In 2018 bedraagt dit €0,1265 per kWh. Wanneer een lid meer opwekt met zijn/haar aandeel in de coöperatie dan zijn/haar eigen verbruik ontvangt het lid over het 'overschot' geen teruggave van de energiebelasting en BTW. Deze zijn immers in eerste instantie ook niet betaald.

Een voorbeeld: Wanneer een lid met vier panelen ongeveer 1000 kWh in één jaar opgewekt heeft, maar zelf maar 800 kWh verbruikt heeft, krijgt het lid alleen een teruggave van de energiebelasting en BTW over 800 kWh. Het lid krijgt wel de vergoeding die Greenchoice betaalt voor de opgewekte stroom over de volledige 1000 kWh. Dit staat namelijk los van de eigen energierekening.

De panelen die wij afnemen bij installateurs hebben doorgaans 12 jaar productgarantie (fabrieksfouten) en 25 jaar vermogensgarantie (na 12 jaar 92% van het vermogen en na 25 jaar 83% van het vermogen). Panelen gaan doorgaans 30 jaar mee.


WAT GEBEURT ER ALS NA 15 JAAR DE REGELING NIET WORDT VERLENGD?

In de rendementsberekening houden we rekening met de aftrek van de energiebelasting en BTW voor een periode van 15 jaar doordat het Rijk de aanwijzing voor deze periode heeft gegarandeerd. Elk nieuwe project mag dus gegarandeerd 15 jaar gebruik maken van deze regeling. Na deze periode zijn er vier mogelijkheden.

A. Het Rijk besluit de regeling voor de projecten te verlengen, de panelen blijven dus energie opwekken en de leden krijgen naast de verkoop van de energie ook nog steeds de teruggave van hun energiebelasting en BTW.

B. Het Rijk besluit de regeling voor de projecten na 15 jaar op te schorten. De panelen blijven wel eigendom van de coöperatie en de leden ontvangen alleen nog de vergoeding voor de verkoop van de energie.

C. Het Rijk besluit de regeling voor de projecten na 15 jaar op te schorten. De leden besluiten gezamenlijk om de gehele installatie te verkopen aan bijvoorbeeld de Westergasfabriek of een andere partij. De restwaarde wordt in een keer uitgekeerd aan de leden.

D. Het Rijk besluit de regeling voor de projecten na 15 jaar op te schorten. Inmiddels zijn er panelen op de markt die zó goed zijn, dat de leden kunnen besluiten om de gehele installatie te vervangen met nieuwe panelen.

De panelen blijven in eigendom van de coöperatie, en dus de leden, tot anders wordt besloten door de leden.


WAT ZIJN DE KOSTEN?

Een zonnepaneel kost € 350,- per paneel. In dit bedrag zitten ook alle kosten verwerkt zoals constructierapport, zonnepanelen plaatsen, omvormers, etc.

Er is een minimale afname van twee zonnepanelen.

Met het afnemen van zonnepanelen word je lid van de coöperatie.

Er is een mogelijkheid om een gedeelte van kosten van de zonnepanelen te laten voorfinancieren door het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam. Je betaalt dan €150,- per paneel, de overige €200,- is een lening. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.


WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

Alle buurtbewoners van de Westergasfabriek kunnen deelnemen aan dit buurtproject. Om deel te nemen sluit je een overeenkomst af met de coöperatie Westergasfabriek Ecostroom. Deze ledenovereenkomst is het contract tussen buurtbewoner en de coöperatie. Daarin staat beschreven wat de verplichtingen zijn van de coöperatie naar haar leden toe, hoe de zonnepanelen zijn over te dragen en hoeveel panelen je bezit. Wanneer beide partijen deze overeenkomst hebben getekend is deze rechtsgeldig.  


WERKEN JULLIE SAMEN MET EEN ENERGIELEVERANCIER?

Een van de randvoorwaarden bij een Postcoderoosproject is dat één leverancier de stroom afneemt. Bij dit project is dat Greenchoice.


HOEVEEL ENERGIE LEVERT EEN ZONNEPANEEL OP?

We gaan zonnepanelen met 300 WP op de gashouder plaatsen. Dat levert tussen de 240 en 270 kWh per jaar op. Een gemiddeld huishouden in Amsterdam verbruikt een equivalent van 8-10 panelen. De panelen die we op het oog hebben zijn van een Duits/Koreaanse firma met een zeer goede reputatie.


WERKT MIJN ENERGIELEVERANCIER MEE AAN HET VERREKENEN VAN DE POSTCODEROOSREGELING?

Er is een lijst van inmiddels 14 maatschappijen die de regeling verlaagd tarief (postcoderoosregeling) kunnen verwerken. Je kunt ze hierboven vinden in de link.

Staat jou energiemaatschappij er bij dan hoef je niet over te stappen om mee te doen.

Staat jouw energiemaatschappij er niet bij? Dan raden we aan om eerst contact op te nemen met je energieleverancier of zij de regeling inmiddels wel administreren of dat zij dit op korte termijn gaan doen.

Indien zij (nog) niet de regeling administreren, kan je overwegen om over te stappen naar een van de leveranciers in bovengenoemde lijst. Doordat de coöperatie een samenwerkingsverband heeft met Greenchoice, is het voor de coöperatie het meest gunstig indien je overstapt naar hen. Dit kun je doen via onze eigen pagina op hun website: https://www.greenchoice.nl/ecostroom/


KAN IK BTW TERUGVRAGEN?

Wie panelen koopt bij Westergasfabriek Ecostroom koopt feitelijk een deel van de ongeveer 1000 panelen die er geplaatst gaan worden. Als lid van de coöperatie betaal je geen BTW maar kun je ook geen BTW aftrekken. De coöperatie verrekent de BTW.


WANNEER WORDEN DE PANELEN OP HET DAK VAN DE GASHOUDER GEPLAATST?

Maandag 9 juli zal de start van de aanleg van de panelen starten. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen. Wil je op de hoogte gehouden van de voortgang? Meld je dan aan via het contactformulier!


WAT ALS IK GA VERHUIZEN?

Als je gaat verhuizen buiten de Postcoderoos dan kunnen de zonnepanelen overgedragen worden aan de nieuwe bewoner(s). Wanneer dit niet mogelijk is dan koopt de coöperatie de zonnepanelen terug voor de boekwaarde. De afname van de boekwaarde zal altijd lager zijn dan het rendement zodat het kopen van panelen ten alle tijden rendabel zal zijn.


WAT ALS ER IETS GEBEURT MET HET DAK VAN DE GASHOUDER?

De Gashouder maakt onderdeel uit van de Westergasfabriek. Er is met de Westergasfabriek een huurovereenkomst afgesloten voor de komende 15 jaar met een automatische verlenging van telkens 5 jaar. De intentie is om veel langer gebruik te maken van het dak. Bij brand of schade zijn de zonnepanelen verzekerd.


IS ER EEN VERDIENMODEL VOOR DE WESTERGASFABRIEK?

Nee, er is geen verdienmodel voor de Westergasfabriek. De Westergasfabriek stelt het dak van de Gashouder ter beschikking zodat buurtbewoners de mogelijkheid hebben om ook groene lokale energie op te wekken.


WELKE PROJECTEN HEEFT ECOSTROOM NOG MEER GEREALISEERD?

Eerder succesvol afgeronde bewoners Energie Projecten zijn bijvoorbeeld GWL Ecostroom, PEK Ecostroom, WOW Ecostroom en vanaf maart 2018 ook Huygens Ecostroom. Voor meer informatie kan je ook kijken op onze algemene website: http://www.ecostroom.nu/


HEEFT WESTERGASFABRIEK ECOSTROOM EEN BESTUUR?

Zeker; het bestuur bestaat uit 3 personen.

Dr Roos Erkelens is momenteel sr consultant Organizational change bij Deloitte. Waar nodig tikt ze haar mede-bestuursleden op de vingers, verder kijkt ze er naar uit om het belang van duurzaamheid bij de leerlingen van het Huygens college over het voetlicht te brengen.

Joris van Vuure  is bestuurslid van Ecostroom en houdt zich bezig met operationele zaken, acquisitie van nieuwe daken en de groei van Ecostroom. Hij heeft jarenlange ervaring als logistiek manager en is tevens Nationaal Gids. Daarnaast heeft hij zich jarenlang bezig gehouden met bouwprojecten en duurzaamheidsvraagstukken.

Martijn Luijtze is bestuurslid van Ecostroom. Hij houdt zich onder ander bezig met de strategie en is het klankbord voor de organisatie. Hij heeft ruime ervaring als projectmanager en adviseur in de ict en creatieve sector. Daarnaast is hij lid geweest van EUKEP waarbinnen hij zich heeft bezig gehouden met Energy & Sustainability.


ZIJN ER STATUTEN?

Uiteraard heeft Westergasfabriek Ecostroom statuten. Deze zijn op te vragen per mail.